Het behandeltraject

Het behandeltraject heeft tot doel een verbeterde gezondheid, toename van energie en verhoogde stressbestendigheid te bereiken.

Eerste consult

Vooraf aan het eerste consult krijgt u een anamneseformulier toegestuurd. Dit formulier is het uitgangspunt voor het eerste consult.
Het eerste consult duurt 1 uur. Samen met u gaan we op zoek naar de oorzaken van uw gezondheidsklachten (en kijken we dus niet alleen de symptomen!). In het zoeken naar oorzaken wordt ook gesproken over laboratoriumonderzoek. Resultaten van eerdere onderzoeken zijn zeer relevant om mee te nemen. Desgewenst en indien noodzakelijk kan een aanvullend laboratoriumonderzoek worden verricht om de diagnose te onderbouwen.
U krijgt ten slotte een behandelplan voorgesteld.

Kinderen en het eerste consult

Uit eigen ervaring is gebleken dat een consult van een uur voor kinderen een zware opgave kan zijn! Wij bieden de mogelijkheid om het eerste consult alleen met de ouder(s) te doen gevolgd door een korte afspraak waarbij het kind betrokken is. Hiermee is de aandacht in het eerste gesprek volledig voor u en in het vervolggesprek de focus op uw kind!

Vervolgconsult

Het vervolgconsult wordt over het algemeen 3 tot 4 weken na het eerste consult gepland. Met u wordt de voortgang van de behandeling geevalueerd en eventuele laboratoriumonderzoeken besproken. Het behandelplan wordt aan de hand hiervan ongewijzigd voortgezet of aangepast. De duur van een vervolgconsult is meestal een half uur.

Array