Tarieven

Consulten en kosten

Het eerste consult duurt meestal een uur. Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 weken plaats en duren ongeveer een half uur. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.
De kosten van voedingssupplementen en laboratorische testen zijn niet inbegrepen.

Tarief consulten

Het tarief voor consulten, vervolgconsulten en telefonische of e-mailconsulten bedraagt € 140,- per uur. Consulten worden naar rato van tijd gefactureerd.

Betaling

U kunt uitsluitend per pin betalen en u krijgt een factuur mee die u eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aanwezigheid / Verhindering

Consulten dienen op de afgesproken tijd te worden gevolgd. Bij annuleringen binnen 48 uur worden de kosten voor 100% in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoedingen

For Balance is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door bijna 40 zorgverzekeraars wordt erkend. Op de website van MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Raadpleeg svp uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.
De factuur van een consult valt niet onder het eigen risico van de basisverzekering.

Array